Учитељски факултет

Образовање учитеља у Србији има дугу традицију и оно траје пуних 180 година. Памте се три датума у развоју образовања учитеља: јануара 1871. године почиње са радом Учитељска школа у Србији, са седиштем у Крагујевцу. Године 1878. она је пресељена у Београд, док је 1812. године основана Прва српска Учитељска школа у Сент Андреји, која је 1816. године пресељена у Сомбор. Учитељска школа у Београду делује од 1878. године, са прекидима у ратним годинама, све до септембра 1972. године.

Септембра месеца 1972. године започела је са радом Педагошка академија у Београду, а за двадесет година у њој је дипломирало хиљаду наставника разредне наставе.

Скупштина Републике Србије, 1. јула 1993. године, усваја Закон о учитељским факултетима у Републици Србији, те на тај начин Учитељски факултет у Београду исте године, 30. септембра, почиње са својим радом.

Дана 9. октобрa 1997. године дипломирали су први студенти Учитељског факултета у Београду. Факултет организује основне, мастер и докторске студије из дидактичко-методичких наука.

mersin escort